STŘEDEČNÍ MTB POHÁR ENDORFIN FACTORY


Propozice k seriálu závodů:

Pořadatel: Czech MultiSport Coaching, z.s.

Ředitel závodu: Vladislav Karásek, 606 841 882

Datum a místo konání:


Trasa bude vždy označena nejpozději v podvečer před závodem. Okruh je možné si předem projet a seznámit se s ním. Každá kategorie má svůj okruh a rozdílný počet okruhů. Závody probíhají v duchu fairplay a není povolena jakákoliv pomoc druhé osoby nebo zkracování okruhu.


Propozice


Kategorie:

vždy rozhoduje počet let, kolika dosáhnete v konkrétním kalendářním roce !


 • předžáci (žákyně)  5 - 6 let (2015 - 2014)
 • mladší žáci 1 (ml. žákyně 1)  7 - 8 let (2013 - 2012)
 • mladší žáci 2 (ml. žákyně 2)  9 - 10 let (2011 - 2010)
 • starší žáci 1 (st. žákyně 1)  11 - 12 let (2009 - 2008)
 • starší žáci 2 (st. žákyně 2)  13 - 14 let (2007 - 2006)
 • junioři (juniorky)  15 - 18 let (2005 - 2002)
 • muži (ženy) OPEN  19 let a starší (2001 a starší)

Konkrétní okruhy a počty kol budou zveřejněny v podvečer, před startem každého jednotlivého závodu.


Starty jednotlivých kategorií:

 • 17:00 - předžáci (předžákyně) 
 • 17:10 - mladší žáci 1 (ml. žákyně 1
 • 17:30 - mladší žáci 2 (ml. žákyně 2
 • 17:50 - starší žáci 1 (st. žákyně 1
 • 18:20 - muži OPEN
 • 18:21 - junioři (juniorky) a Ženy Open
 • 18:22 - starší žáci 2 (st. žákyně 2)

* časový harmonogram se může ještě měnit v závislosti na množství přihlášených závodníků


Přihlášky a prezentace:

do závodu je zapotřebí se předem registrovat. Závodníci bez zaslané přihlášky nebudou puštěni na start.Celkové hodnocení:

 • do celkového hodnocení závodu se přidělují body od 30 za vítězství do 1 bodu
 • není povinností startovat za některou ze škol nebo za některý tým
 • do celkového hodnocení "O pohár nejlepší školy" se sčítají body všech žáků, kteří se při prezentaci přihlásí pod odpovídajícím názvem školy
 • do celkového hodnocení "O pohár nejlepší školy" se počítají také body ze závodu juniorů a open. Bodování od 30 do 1 bodu

Startovné:

50 Kč/závod - pošlete online přihlášku. Po odeslání přihlášky Vám budou poslány instrukce pro platbu bankovním převodem nebo na prodejně endorfin factory !


Vyhlášení:

V jednotlivých závodech vyhlašujeme prvních 5 v každé kategorii, kteří obdrží věcné ceny.

V celkovém hodnocení při finálovém závodě vyhlásíme prvních 5 v každé kategorii.

Nejlepší škola v celkovém hodnocení získává vítězný pohár! 

Nejlepší tým v celkovém hodnocení získává vítězný pohár!


Cyklistická přilba je povinná!!! Závodí se na vlastní nebezpečí !!! Závody probíhají v duchu fairplay a není povolena jakákoliv pomoc druhé osoby nebo zkracování okruhu !!!Pár slov závěrem:

Za startující děti nese odpovědnost jejich zákonný zástupce, v tomto případě vyžadujeme u prezentace písemný souhlas zákonného zástupce.

Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzení připravenosti na závod.

Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem.

Závodník musí být vybaven bezpečnostní cyklistickou přilbou, kterou musí mít nasazenu na hlavě při tréninku, před závodem a po celou dobu závodu.


PARTNEŘI ZÁVODU JSOU: